Witczak, K. T. (2021). Ugrofinizmy w języku staropruskim: Finno-Ugric Borrowings in Old Prussian. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 237–250. https://doi.org/10.31648/pw.6474