Głuszkowski, M. (2021). Problemy wspierania międzypokoleniowej transmisji języka mniejszości w społecznościach mniejszościowych. Na przykładzie staroobrzędowców mieszkających w Polsce: Institutional support of intergenerational transmission of minority language (on the example of Russian Old Believers in Poland). Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 251–268. https://doi.org/10.31648/pw.6475