Starzyńska-Kościuszko, E. (2021). Bronisław Ferdynand Trentowski vs. panslawizm rosyjski: Bronisław Ferdynand Trentowski vs. Russian Pan-Slavism. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 319–330. https://doi.org/10.31648/pw.6478