Jakubowska-Krawczyk, K., & Romaniuk, S. (2021). Kody kulturowe wykorzystywane w ukraińskiej sztuce zaangażowanej (na przykładzie prac A. Jermołenki i O. Komjachowa): Cultural codes used in Ukrainian engaged art (the case of the works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov). Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 343–356. https://doi.org/10.31648/pw.6480