Doliwa, U. (2021). Transformacja systemu radiofonii w Polsce w kontekście zmian w Europie Wschodniej. Analiza pierwszego procesu koncesyjnego: The transformation of the radio system in Poland in the context of changes in Eastern Europe. The analysis of the first licensing process. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 399–413. https://doi.org/10.31648/pw.6484