Lis-Wielgosz, I. (2020). magistyka społeczno-kulturowa w średniowiecznej Serbii, czyli o strategii budowania wizerunku serbskich panujących: Social-cultural representation in the medieval Serbia namely, on the strategies of creating the image of Serbian rulers. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 31–46. https://doi.org/10.31648/pw.6487