Leszczak, O. (2020). Obraz nauki i naukowca w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja: The image of science and scientist in the cultural and civilization aspect: Poland – Ukraine – Russia. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 47–61. https://doi.org/10.31648/pw.6488