Karwacka, M. (2020). Obraz Rosji w blogach literackich pisarzy rosyjskich: Image of Russia in literary blogs of Russian writers. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 205–216. https://doi.org/10.31648/pw.6503