Zając, M. (2020). Wizerunek wschodnioeuropejskiego Żyda w literaturze i kulturze. Paradoksy i sprzeczności: The cultural self-image of the East European Jew. Paradoxes and contradictions. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 239–249. https://doi.org/10.31648/pw.6507