Kiklewicz, A. (2020). Imagologia a konstruktywizm: Imagology and constructivism. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 305–327. https://doi.org/10.31648/pw.6512