Rybarczyk-Dyjewska, J. (2020). Wizerunek uzdrowicielki syberyjskiej (Natalii Stiepanowej) w świetle krytycznej analizy dyskursu: The image of the Siberian healer in the light of critical discourse analysis. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 373–384. https://doi.org/10.31648/pw.6516