Noińska, M. (2020). Oficjalna strona internetowa jako narzędzie kreowania wizerunku głowy państwa w Polsce, Rosji i Wielkiej Brytanii: The official website as a tool for creating the image of the head of state in Poland, Russia and the United Kingdom. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 419–431. https://doi.org/10.31648/pw.6520