Nowakowska-Kempna, I. (2020). Wizerunek malowany frazeologią (na przykładzie języka ukraińskiego): A picture painted in phraseology (on the example of Ukrainian language). Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 471–486. https://doi.org/10.31648/pw.6524