Jagusiak, B. (2021). Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku: Historical records of the Polish-Russian war 1919-1920 in the collection of the Józef Piłsudski Institute in New York. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 11–28. https://doi.org/10.31648/pw.6859