Łach, W. (2021). Działania wojenne gen. Żeligowskiego wobec Litwy. Próby rozstrzygnięcia konfliktu przez ligę narodów : General Żeligowski’s warfare against Lithuania. Attempts to resolve the conflict by the League of Nations. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 75–90. https://doi.org/10.31648/pw.6863