Klempert, M. (2021). Ordynacja lachowicka hrabiów Kossakowskich: History of the Lachowicze estate and the Lachowicze entail. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 109–120. https://doi.org/10.31648/pw.6867