Żukowski, A., & Chełminiak, M. (2021). Détente między Zachodem a Wschodem. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z perspektywy Polski: Détente between the West and the East. The Conference on Security and Cooperation in Europe from the Polish perspective. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 237–250. https://doi.org/10.31648/pw.6878