Pełczyński, G., & Pomieciński, A. (2021). Armeńscy Jezydzi. Proces akulturacji a specyfika diaspory: Armenian Yezidis. The acculturation process and the specificity of the diaspora. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 263–276. https://doi.org/10.31648/pw.6880