Graczykowska, T. (2021). Obraz radzieckiego sportu w moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” w ujęciu ideologicznym i językowym (1927-1938): Soviet sport in the Moscow newspaper „Trybuna Radziecka” – ideology and language (1927-1938). Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 351–363. https://doi.org/10.31648/pw.6886