Mędelska, J. (2021). Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej w języku pierwszego polskiego przekładu poematu „Metai” Kristijonasa Donelaitisa: The legacy of the former Republic of Poland in the language of the first Polish translation of Kristijonas Donelaitis’ poem “Metai”. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 383–400. https://doi.org/10.31648/pw.6888