Augusiewicz, S. (2023). Przyczynek do badań nad szlachtą ruską w Wielkim Księstwie Litewskim. Część II. Genealogia Woyniłłowiczów z Boryszyna do początku XIX w. Przegląd Wschodnioeuropejski, 13(2), 9–19. https://doi.org/10.31648/pw.8445