Snapkouski, Y. (2023). Aleksander Łappa (1802-1869) – ostatni marszałek szlachty guberni mińskiej z wyboru. Część I: Rodowód i działalność powiatowa (1823-1859). Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(1), 9–22. https://doi.org/10.31648/pw.9018