Jurkowski, R. (2023). „Dziennik Poznański” i „Kurier Poznański” wobec kwestii polskiej granicy wschodniej w czasie rokowań preliminaryjnych w Rydze (21 września – 12 października 1920 r.). Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(1), 149–160. https://doi.org/10.31648/pw.9028