JURKOWSKI, R. Udział polskich ziemian z Mińszczyzny w pracach rady nadzwyczajnej do spraw związanych z potrzebami gospodarki rolnej w Rosji w latach 1902-1903: Participation of Polish landowners from Minsk guberniya in the work of the Extraordi-nary Council for matters connected with the needs of agriculture in Russia, in 1902-1903. Przegląd Wschodnioeuropejski, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 43–62, 2021. DOI: 10.31648/pw.6460. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6460. Acesso em: 9 grudz. 2023.