HURSKA-KOWALCZYK, L. Główne podejścia teoretyczne do analizy „kolorowych rewolucji” na obszarze postradzieckim: Theoretical approaches to the analysis of ‘colour revolutions’ in post-Soviet space. Przegląd Wschodnioeuropejski, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 225–234, 2021. DOI: 10.31648/pw.6473. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6473. Acesso em: 9 grudz. 2023.