GRACZYKOWSKA, T. Obraz radzieckiego sportu w moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” w ujęciu ideologicznym i językowym (1927-1938): Soviet sport in the Moscow newspaper „Trybuna Radziecka” – ideology and language (1927-1938). Przegląd Wschodnioeuropejski, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 351–363, 2021. DOI: 10.31648/pw.6886. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/article/view/6886. Acesso em: 21 kwi. 2024.