Nowak, Gabriela. 2018. „O Rizomie I Cechach Rizomatycznych Na przykładzie powieści Michaiła Szyszkina «Взятие Измаила»”. Przegląd Wschodnioeuropejski 9 (2):337-46. https://doi.org/10.31648/pw.3256.