Matveichyk, Dzmitry. 2019. „Rozwój Biografistyki I Regionalistyki Powstania Styczniowego Na Białorusi W Historiografii Polskiej Okresu międzywojennego: The Development of Biography Studies and Regional Studies of the 1863–1864 Uprising in Belarus in Polish Historiography of the Interwar Period”. Przegląd Wschodnioeuropejski 10 (1):89-101. https://doi.org/10.31648/pw.4505.