Olechowski, Piotr. 2019. „Początki działalności Konsulatu Generalnego RP W Kijowie Po II Wojnie światowej (1947−1949): The Beginnings of Diplomatic Operation of Consulate General of the Republic of Poland in Kyiv After the Second World War (1947–1949)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 10 (2):179-92. https://doi.org/10.31648/pw.5472.