Szmyt, Andrzej. 2021. „Struktura Szkolnictwa W Imperium Rosyjskim Na początku XIX Wieku. Zarys Problemu: The Structure of Education in the Russian Empire at the Beginning of the 19th Century – Outline of the Issue”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):21-33. https://doi.org/10.31648/pw.6456.