Jurkowski, Roman. 2021. „Udział Polskich Ziemian Z Mińszczyzny W Pracach Rady Nadzwyczajnej Do Spraw związanych Z Potrzebami Gospodarki Rolnej W Rosji W Latach 1902-1903: Participation of Polish Landowners from Minsk Guberniya in the Work of the Extraordi-Nary Council for Matters Connected With the Needs of Agriculture in Russia, in 1902-1903”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):43-62. https://doi.org/10.31648/pw.6460.