Ivanov, Andrei. 2021. „Sprawy Honorowe Z udziałem Polskich Deputowanych Do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego W 1906 I 1913 Roku (na Materiale Prasy rosyjskiej): Affairs of Honour With Participation of Polish Deputies of Imperial Duma in 1906 and 1913 (following Russian Press)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):63-72. https://doi.org/10.31648/pw.6461.