Pietnoczka, Paweł. 2021. „Polityka Zagraniczna I bezpieczeństwo W Programach Wyborczych Partii Politycznych Podczas Kampanii Parlamentarnej 2019 R. W Ukrainie: Foreign and Security Policy in the Election Programs of Political Parties During the 2019 Parliamentary Campaign in Ukraine”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):125-36. https://doi.org/10.31648/pw.6465.