Staśkiewicz, Urszula. 2021. „Organizacja Obrony Narodowej W Wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii I Rosji: Organization of National Defence in Selected Countries. Comparative Analysis of Estonia, Finland And Russia”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):137-52. https://doi.org/10.31648/pw.6466.