Rosik, Piotr, i Rafał Wiśniewski. 2021. „Ruch Graniczny Z Polski Do Obwodu Kaliningradzkiego Na Tle pozostałych odcinków zewnętrznej Granicy Unii Europejskiej: Border Traffic from Poland to the Kaliningrad Region in the Context of Other Sections of the External Border of the European Union”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):195-208. https://doi.org/10.31648/pw.6470.