Hurska-Kowalczyk, Liana. 2021. „Główne podejścia Teoretyczne Do Analizy «kolorowych rewolucji» Na Obszarze Postradzieckim: Theoretical Approaches to the Analysis of ‘colour revolutions’ in Post-Soviet Space”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):225-34. https://doi.org/10.31648/pw.6473.