Witczak, Krzysztof Tomasz. 2021. „Ugrofinizmy W języku Staropruskim: Finno-Ugric Borrowings in Old Prussian”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):237-50. https://doi.org/10.31648/pw.6474.