Głuszkowski, Michał. 2021. „Problemy Wspierania międzypokoleniowej Transmisji języka mniejszości W społecznościach mniejszościowych. Na przykładzie staroobrzędowców mieszkających W Polsce: Institutional Support of Intergenerational Transmission of Minority Language (on the Example of Russian Old Believers in Poland)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):251-68. https://doi.org/10.31648/pw.6475.