Starzyńska-Kościuszko, Ewa. 2021. „Bronisław Ferdynand Trentowski Vs. Panslawizm Rosyjski: Bronisław Ferdynand Trentowski Vs. Russian Pan-Slavism”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):319-30. https://doi.org/10.31648/pw.6478.