Jakubowska-Krawczyk, Katarzyna, i Svitlana Romaniuk. 2021. „Kody Kulturowe Wykorzystywane W ukraińskiej Sztuce zaangażowanej (na przykładzie Prac A. Jermołenki I O. Komjachowa): Cultural Codes Used in Ukrainian Engaged Art (the Case of the Works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):343-56. https://doi.org/10.31648/pw.6480.