Kaminskaya, Tatyana. 2021. „Media Discourse of National Identity: Russia and Germany: Медиадискурс национальной идентичности: Россия и Германия”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):357-58. https://doi.org/10.31648/pw.6481.