Doliwa, Urszula. 2021. „Transformacja Systemu Radiofonii W Polsce W kontekście Zmian W Europie Wschodniej. Analiza Pierwszego Procesu Koncesyjnego: The Transformation of the Radio System in Poland in the Context of Changes in Eastern Europe. The Analysis of the First Licensing Process”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (1):399-413. https://doi.org/10.31648/pw.6484.