Lis-Wielgosz, Izabela. 2020. „Magistyka społeczno-Kulturowa W średniowiecznej Serbii, Czyli O Strategii Budowania Wizerunku Serbskich panujących: Social-Cultural Representation in the Medieval Serbia Namely, on the Strategies of Creating the Image of Serbian Rulers”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11 (2):31-46. https://doi.org/10.31648/pw.6487.