Leszczak, Oleg. 2020. „Obraz Nauki I Naukowca W Aspekcie Kulturowo-Cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja: The Image of Science and Scientist in the Cultural and Civilization Aspect: Poland – Ukraine – Russia”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11 (2):47-61. https://doi.org/10.31648/pw.6488.