Sładkiewicz, Żanna. 2020. „Linguistic Image of an Opposition Journalist in the Pragmatic Perspective: Речевой имидж оппозиционного журналиста в прагмалингвистическом ракурсе”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11 (2):155-65. https://doi.org/10.31648/pw.6498.