Karwacka, Monika. 2020. „Obraz Rosji W Blogach Literackich Pisarzy Rosyjskich: Image of Russia in Literary Blogs of Russian Writers”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11 (2):205-16. https://doi.org/10.31648/pw.6503.