Rybarczyk-Dyjewska, Joanna. 2020. „Wizerunek Uzdrowicielki Syberyjskiej (Natalii Stiepanowej) W świetle Krytycznej Analizy Dyskursu: The Image of the Siberian Healer in the Light of Critical Discourse Analysis”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11 (2):373-84. https://doi.org/10.31648/pw.6516.