Noińska, Marta. 2020. „Oficjalna Strona Internetowa Jako narzędzie Kreowania Wizerunku głowy państwa W Polsce, Rosji I Wielkiej Brytanii: The Official Website As a Tool for Creating the Image of the Head of State in Poland, Russia and the United Kingdom”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11 (2):419-31. https://doi.org/10.31648/pw.6520.