Nowakowska-Kempna, Iwona. 2020. „Wizerunek Malowany Frazeologią (na przykładzie języka ukraińskiego): A Picture Painted in Phraseology (on the Example of Ukrainian Language)”. Przegląd Wschodnioeuropejski 11 (2):471-86. https://doi.org/10.31648/pw.6524.