Klempert, Mateusz. 2021. „Ordynacja Lachowicka hrabiów Kossakowskich: History of the Lachowicze Estate and the Lachowicze Entail”. Przegląd Wschodnioeuropejski 12 (2):109-20. https://doi.org/10.31648/pw.6867.